Maksymalizacja zwrotu inwestycji w cyberbezpieczeństwo (ROI)

Niech rok 2019 będzie czasem skupienia się na zwrocie z inwestycji (ROI) w zakresie cyberbezpieczeństwa. Do tej z pewnością pory słyszałeś już wszystkie prognozy na 2019 rok od sprzedawców i praktyków w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jak co roku, wielu z nich jest wnikliwych i prowokujących do działania, jedni mają na celu wywołanie strachu i wątpliwości, inni po prostu powtarzają prognozy z roku poprzedniego.

W tym roku nadszedł czas na zmianę modelu. Więcej pieniędzy i więcej inwestycji niekoniecznie przekłada się na lepszą ochronę. Każde narzędzie bezpieczeństwa powinno być mierzone i oceniane.

CZASAMI MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ

Wkład w redukcję ryzyka wynikający z każdego dodatkowego elementu zabezpieczenia ma wykładniczo malejący zwrot z inwestycji. Nadszedł czas, aby przestać dodawać kolejne warstwy i zacząć ustalać priorytety dla „właściwych” warstw. Krytycznie oceniając każdy element stosu bezpieczeństwa, dodając innowacyjne technologie, takie jak Moving Target Defense, które sprawiają, że narzędzia bezpieczeństwa działają wydajniej, oraz odrzucając komponenty o niskim stosunku kosztów do ryzyka, Można zbudować znacznie szczuplejszy, bardziej efektywny model bezpieczeństwa, więcej w artykule: http://blog.morphisec.com/maximize-your-cybersecurity-roi